Modlitba za jednotu křesťanů

Bože všech národů, nauč nás, jak
jít vstříc svým bratřím a sestrám z jiných církví.
Dej, ať jsme toho schopni s otevřeným srdcem,
abychom se dokázali učit od všech církví a kultur.
Prameni a zdroji vší jednoty,
daruj nám jednotu, kterou si pro nás Kristus přeje.
Amen.