Kalendář akcí a událostí farnosti

červen 2022

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Justina, mučedníka
2sv. Marcelina a Petra, mučedníků
3sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
4sobota 7. velikonočního týdne
5Seslání Ducha Svatého
6Panny Marie Matky Církve
7úterý 10. týdne v mezidobí
8středa 10. týdne v mezidobí
9Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Farní kostel sv. Václava

  Za Annu a Františka Dvořákovy, rodiče a sourozence a duše v očistci

10pátek 10. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Farní kostel sv. Václava

  ( Tato intence nebyla nikým obsazena )

 • 20:00 Noc kostelů
  Akce
  • 20:00 - 22:00
  • Farní kostel sv. Václava

  Noc kostelů

  Během večera zazní skladby období baroka a klasicismu v podání smyčcového souboru  Základní umělecké školy Velešín a Chrámového orchestru pod vedením Marie Bůžkové za doprovodu p. varhaníka Vladimíra Jantače. Srdečně zveme k poslechu a duchovnímu rozjímání.

11sv. Barnabáše, apoštola
12Nejsvětější Trojice
 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • Farní kostel sv. Václava

  Za rodinu Pučeglovu a celý rod

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Farní kostel sv. Prokopa

  Marii a Jaroslava Sýkorovi, jejich dcery Janu a Alenu, vnuky Jaroslava a Romana a rodiče z obojí strany. Za Františku a Josefa Šafránkovi, jejich syna Josefa a za Marii a Roberta Novotných. 

 • 10:00 Bohoslužba slova
  Bohoslužba slova
  • 10:00 - 10:40
  • Farní kostel sv. Jana Nepomuckého

  Bohoslužba slova

 • 11:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:15 - 12:15
  • Farní kostel sv. Mikuláše

  Za Josefa a Magdalénu Čabelovy, syna Josefa s manželkou Boženou, dceru Marii Hamerníkovou s manželem Pavlem, rodiče Káparovy a celé přátelstvo

 • 15:00 Adorace
  Adorace
  • 15:00 - 16:00
  • Farní kostel sv. Prokopa

  Adorace a možnost zpovědi.

13sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
14úterý 11. týdne v mezidobí
15sv. Víta, mučedníka
16Těla a Krve Páně
17pátek 11. týdne v mezidobí
18sobota 11. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 14:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:30 - 16:00
  • Kaple Panny Marie

  I. Za Josefa Šedivého, rodiče a celé přátelstvo
  II. Za Josefa a Terezii Šedivých, jeho rodiče a sourozence, rodiče Manochovy, děti a celé přátelstvo

1912. neděle v mezidobí
20pondělí 12. týdne v mezidobí
21sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
22sv. Paulína Nolánského, biskupa
23Narození sv. Jana Křtitele
24Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
25Neposkvrněného srdce Panny Marie
2613. neděle v mezidobí
27 sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
28sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29sv. Petra a Pavla, apoštolů
 • 18:00 Koncert (ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny)
  Akce
  • 18:00 - 19:00
  • Farní kostel sv. Prokopa

  Koncert 

  Repertoár tvoří díta romantického období vytvořena přímo pro romantický kytarový instrumentář. Sótista

  se zavázal, že v rámci programu zařadí i interpretaci některého známého tématu z kratší duchovní sktadby

  (např. Ave Maria, apod.) Záktadní výchoz. dramaturgický ptán koncertu vychází ztěchto dět: 1. Josepň

  Kaspar Mertz: Bardenklánee, op. 13; 2. Napoteon coste: Les Soirées d'Auteuit, op. 23;

  Grande solo, op. 14, 4. Johann Kaspar Mertz: Fantasie Honqroise, op. 65, 5. Luigi Leg

  capriccií z Caprices, op. 20

30Výročí posvěcení katedrály