Duchovní farnosti

Duchovní farnosti

 

 

 

2bfb0554-04b2-4f01-ab84-c53e08cc6f79

 

 

P. Rafael Kaca - administrátor

 

Pocházím z Polska, přesněji z Katovic. V Katovicích jsem dokončil Seminář arcidiecéze Katovice. Tam se mi také podařilo vystudovat teologii, filozofii a psychologii. Na kněze jsem byl vysvěcen v roce 2008 a po 12 letech působení v diecézi biskup souhlasil, že mohu působit v České republice. A tak jsem začal pracovat v Českých Budějovicích. První rok jsem strávil v Prachaticích, kde jsem se naučil česky a poté mě biskup poslal pracovat do farností Velešín, Svatý Jan nad Malší, Besednice a Soběnov. Mám se velmi dobře. Velmi si vážím zapojení mých farníků do Církve. Zároveň jsem jim velmi vděčný za pochopení, že pracuji v DCM a DCŽM a nemohu tedy být stále na farnosti.

 

Kontakt:

Náměstí J. V. Kamarýta 44
382 32 Velešín

Tel.: 731 056 654

[email protected]

 

mido-9264 P. Roman Dvořák - výpomocný duchovní
 

Kontakt:

Náměstí J. V. Kamarýta 44
382 32 Velešín

Tel.: 605 885 789

[email protected]

 

Modlitba za kněze

Bože, děkujeme Ti za naše kněze, že sis je vybral a dal jim odvahu přijmout Tvou výzvu. Děkujeme Ti za svátosti, které z jejich rukou přijímáme, za společenství, které vytvářejí, za slovo, které nám hlásají. Děkujeme Ti za služby, které Tobě a Tvému lidu přinášejí, za všechnu jejich lásku, která je větší než jejich lidská slabost.

Bože, žehnej našim kněžím! Dej jim moudrost, statečnost a ryzost úmyslů. Dej, aby byli oddaní Kristu, Jeho církvi, všemu Božímu lidu. Dej, aby je nezlomilo nepochopení, nezkazil úspěch, dej, aby uměli svědčit o Kristu způsobem pochopitelným naší době. Dej, aby byli svatí a vedli ke svatosti všechen věřící lid.

Amen.