Blog farnosti

KALENDÁŘ PRO DĚTI MISIJNÍ ŘÍJEN 2022

KALENDÁŘ PRO DĚTI MISIJNÍ ŘÍJEN 2022

Stejně jako v minulých letech, chceme, aby se děti, naši malí misionáři, připravili co nejlépe na letošní oslavu Světového dne misií, který připadá na 23. říjen!

Letošní Misijní neděle se nese v duchu hesla z knihy Skutky apoštolů „Budete mými svědky“ (Sk 1,8).

vice na: https://www.missio.cz

Katecheze pro mládež a dospelé "Ve škole sv. Jana"

Katecheze pro mládež a dospelé "Ve škole sv. Jana"

Milí přátelé, víra nekončí s nějakou dosaženou věkovou hranicí našeho života, ale má růst s naším životem. Nabízená katecheze je možnost pro prohloubení živého vztahu s Bohem, k obdivování velikosti Boží lásky.

Duchovní vzdělávání patří také do prvního požadavku lásky, který nám přikázal Ježíš: „Miluj svého Boha, z celého svého srdce, z celé své mysli, a z celé své síly.“

Číst dál
Koncert

Koncert

Číst dál
Pozvání na hlavní pouť do Kájova

Pozvání na hlavní pouť do Kájova

Číst dál
Prohlášení ke komunálním a senátním volbám na podzim roku 2022

Prohlášení ke komunálním a senátním volbám na podzim roku 2022

Číst dál
NOC LITERATURY 2022

NOC LITERATURY 2022

Číst dál
Lisabon 2023

Lisabon 2023

Číst dál
Výuka náboženství 2022/2023

Výuka náboženství 2022/2023

Kolik různých předmětů je v základní škole vyučováno. Až se z toho rodičům může hlava točit a jejich dětem podlamovat kolena.

Číst dál
KURZ SAMUEL

KURZ SAMUEL

Číst dál
Společenství v naší farnosti

Společenství v naší farnosti

Číst dál
DCM a DCŽM Ktiš připravuje a zve:

DCM a DCŽM Ktiš připravuje a zve:

 

Číst dál
Nikodémova noc

Nikodémova noc

Z Evangelia podle sv. Jana (3, 1 – 21)

Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním." Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží."

Číst dál
Pozvání na XVIII. bitvu Války růží

Pozvání na XVIII. bitvu Války růží

Srdečně zveme všechny ministranty, skauty i ministrantky a skautky ve věku 12-99 let na tradiční setkání, interaktivně spojující duchovní život skrze rytířství a návrat k jeho ctnostem, s historicky sportovním vyžitím. 

Číst dál
Mše pro rodiny s dětmi

Mše pro rodiny s dětmi

Číst dál
Celostátní setkání mládeže na TV Noe

Celostátní setkání mládeže na TV Noe

Program vysílání TV NOE z Celostátního setkání mláděže v Hradci Králové.

Číst dál
123