Blog farnosti

Poselství Svatého otce ke Světovému dni misií 2023

Poselství Svatého otce ke Světovému dni misií 2023

Drazí bratři a sestry!

Pro letošní Světový den misií jsem zvolil téma, které vychází z vyprávění o emauzských učednících v Lukášově evangeliu (srov. 24,13–35): „Hořící srdce, kráčející nohy.“ Tito dva učedníci byli zmatení a zklamaní, ale setkání s Kristem ve slově a při lámání chleba v nich zažehlo nadšenou touhu znovu se vydat na cestu do Jeruzaléma a hlásat, že Pán byl skutečně vzkříšen. V evangelijním příběhu vnímáme proměnu učedníků prostřednictvím několika sugestivních obrazů: jejich srdce hořelo, když jim Ježíš objasňoval Písmo, otevřely se jim oči, tak že ho poznali, a nakonec se jejich nohy vydaly na cestu. Zamyslíme-li se nad těmito třemi aspekty, které odrážejí cestu všech učedníků misionářů, můžeme obnovit svou nadšení pro evangelizaci v dnešním světě.

Číst dál
XIX. bitva Války růží

XIX. bitva Války růží

I letos jsme měli možnost společně vytvořit společenství při setkání na Válce růží. Navzdory menší účasti bojovníků z našich farností se podařilo sejít se v hojném počtu více než 50 nadšených spolubojovníků.

Liturgický kurz

Liturgický kurz

Zveme vás na liturgický kurz, který pořádá DCM pro ty, kteří se chtějí naučit něco víc o liturgii.

Číst dál
Pracovní příležitost

Pracovní příležitost

Biskupství českobudějovické přijme STAVEBNÍHO TECHNIKA PRO VIKARIÁT ČESKÝ KRUMLOV

Číst dál
Duchovní obnova

Duchovní obnova

Zveme všechny k účasti na duchovní obnově, která se bude konat ve dnech: 28.09 - 30.09.2023. V programu duchovní obnovy je od 17:00 možnost zpovědi, 18:00 - mše, katecheze (pozvaný host bude mít katechezi), občerstvení a modlitba. Chceme touto duchovní obnovou zahájit přípravy na Jubilejní rok 2025. 

Číst dál
Koncert

Koncert

28.09.2023 od 16:30

Číst dál
Svatí Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie

Svatí Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie

Z těchto svatých manželů Svatí Jáchyma a Anny vzešla bez dědičného hříchu počatá dcera a Matka Spasitele světa. Jejich život tedy musel odpovídat svěřenému poslání a to je i důvodem naší úcty. U sv. Anny vždy bylo zdůrazňováno, že je matkou Bohorodičky, její lidskou vychovatelkou a učitelkou, a že je babičkou našeho Pána Ježíše Krista..

Číst dál
JUBILEJNÍ ROK 2025

JUBILEJNÍ ROK 2025

Papež František napsal dopis monsignorovi Fisichellovi, předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci, dikasteria, kterému je svěřena organizace Svatého roku 2025: "V posledních dvou letech jsme trpěli pochybnostmi a obavami kvůli pandemii, věda rychle našla první způsob řešení. Plně věříme, že se epidemii podaří překonat a svět se vrátí do rytmu osobních vztahů a společenského života."

Číst dál
Via Legenda 2023

Via Legenda 2023

Od 30.6. do 6.7. probíhal na faře v Soběnově tábor Via Legenda 2023.
Děkujeme všem, kteří pomohli s opravami, úklidem fary nebo jiným způsobem přispěli k tomu, aby se mohl tábor uskutečnit.

Číst dál
Vigilie  před Seslání Ducha Svatého

Vigilie před Seslání Ducha Svatého

Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj.
Řekni mi, co mám dělat, dej mi své vnuknutí.
Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš ty,
podrobit se tvému vedení.
Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení. Amen.

Číst dál
Povolání: milost a poslání

Povolání: milost a poslání

Poselství papeže Františka k 60. Světovému dni modliteb za povolání

Číst dál
České tričko Světových dnů mládeže? To chceš

České tričko Světových dnů mládeže? To chceš

Na cestu do Lisabonu se poutník musí dobře vybavit. Pro českou skupinu jsme připravili dva druhy triček, které si můžete objednat. Trička se liší materiálem, ale i potiskem. Obě trička budou bílé barvy.

Číst dál
Diecézní pout' dětí a setkaní mladých poutníků do Lisabonu

Diecézní pout' dětí a setkaní mladých poutníků do Lisabonu

DIECÉZNÍ POUT' DĚTÍ A SETKANÍ MLADÝCH POUTNÍKŮ DO LISABONU

Číst dál
Aleluja

Aleluja

Anděl promluvil k ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen. A rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte." 

Číst dál
Zmrtvýchvstání Páně

Zmrtvýchvstání Páně

Toto je den, jejž učinil Pán, plesejme a radujme se v něm, neboť Pán vpravdě vstal z mrtvých. Svou mocí znovu postavil zbořený chrám svého těla. On svou smrtí naši smrt zničil, svým vzkříšením nám vrátil život. V jeho zmrtvýchvstání se splnila přislíbení Starého zákona a naděje Izraele.

Číst dál