Podpora

Podpora

Jak podpořit provoz, rozvoj a aktivity farnosti?

Nejdůležitější ze všeho je modlitba a důvěrně žitý vztah s Ježíšem. Pokud se tak skutečně děje, následující body jsou v celku samozřejmostí:

Finanční částkou při sbírce v kostele

Každá sbírka v kostele je určena na konkrétní účel. Za každou korunu darovanou ve sbírce vám děkujeme.

Finanční dar zaslaný na účet

Ke spolufinancování farnosti lze také použít jednorázový dar či trvalý příkaz k úhradě ve vašem internetovém bankovnictví.

Následující QR kód Vám pomůže předvyplnit potřebné údaje:

dar_besednice   ŘKF BESEDNICE  číslo účtu: 580468389/0800
dar_jan   ŘKF SV. JAN NAD MALŠÍ číslo účtu: 571188369/0800
dar_sobenov  ŘKF SOBĚNOV  číslo účtu: 580467319/0800
dar_velesin  ŘKF VELEŠÍN  číslo účtu: 580447369/0800

                              

Zapojením se do konkrétní služby ve farnosti

To, že je kostel otevřený, uklizený a nazdobený, není samozřejmostí. A s ohledem na velikost naší farnosti by nebylo v silách kněží všechny tyto "drobnosti" zajišťovat. Mají však po ruce ochotné farníky, kteří nabízejí své dovednosti a síly. Nic však netrvá věčně, a proto je stále možnost se zapojit do krátkodobé výpomoci či dlouhodobější spolupráce. Další informace rozvíjí následující stránka Zapoj se ;-).