Výuka náboženství

Výuka náboženství

Kolik různých předmětů je v základní škole vyučováno. Až se z toho rodičům může hlava točit a jejich dětem podlamovat kolena.

Přesto ani jednomu z nich nepřijde asi na mysl (vážně myšleno), zda bylo lepší vynechat třeba vyučování vyjmenovaných slov, nebo matematiky. Rozumný rodič ví, že i když dnes máme v počítačích textové editory schopné odhalit gramatickou chybu, a že součástí i toho nejprimitivnějšího mobilního telefonu je kalkulačka, přesto je dobře, když dítě bude znát vyjmenovaná slova nebo malou násobilku.

Tyto znalosti totiž pomohou nejenom ve chvílích, kdy píšeme ručně bez počítače a počítáme bez kalkulačky, ale zároveň nám takové učení, byť mechanické, bystří paměť. Všechny tyto základní nauky a dovednosti, které se ve škole učíme, učíme se spolu s ještě mnoha jinými jenom pro použití v nejbližších desetiletích. Jenom v tomto životě, který může trvat třeba i sto let, ale těžko déle, použijeme násobilku, tvrdé „y“ a měkké „i“ a všechny ty znalosti které nabudeme pomocí škol. Po tomto životě už sotva. Je však ještě další okruh znalostí, které změnám v čase nepodléhají. Které nám mohou posloužit i na věčnosti a především k věčnosti – k jejímu dosažení.

Těmito znalostmi se myslí nauka o Bohu, o jeho záměrech s lidmi, o jeho Církvi, o postupech k získání přátelství s Bohem i lidmi. Všechny tyto dovednosti a znalosti je třeba získat pravidelným studiem pod dohledem lidí v oboru zkušených. Jde o věci natolik důležité, že je takřka nemožné na vlastní pěst takových znalostí dojít. Jako lékařem se nikdo nestává samostudiem – ještě jste asi neslyšeli nic o dálkovém studiu chirurgie. Podobně je nutné spolu se zkušenými lidmi korigovat vlastní představy o Bohu tak, aby odpovídaly skutečnosti. K takovému poznávání a upřesňování poznaného dochází obvykle při systematickém vyučování náboženství. Nenechte své děti (vnoučata, kmotřence) vyrůst v náboženské analfabety! Nenechte je zakrnět. Když jste je dávali křtít, slibovali jste, že umožníte jejich náležitou náboženskou výchovu ve školním věku.

 

Výuka náboženství bude probíhat ve Velešíně stejně jako v minulých letech.

1. a 2. ročník ve středu od 12:10 do 12:55,

3. - 5. ročník ve středu od 13:05 do 13:50,

6. - 9. ročník ve středu od 7:00 do 7:45.

Přihlášky si můžete vyzvednout v sakristii nebo v kanceláři školy.

 

Výuka náboženství bude probíhat ve Svatém Janě stejně jako v minulých letech:

ve čtvrtek od 13:20 do 14:05.

Přihlášky si můžete vyzvednout v sakristii nebo v kanceláři školy.

 

Výuka náboženství v Besednici a Soběnově bude probíhat: 

25.10; 27.11; 20.12; 22.1; 21.2; 25.3; 24.4; 27.5; 19.6. 

v středu od 16:00 do 18:00 (na faře).