Blog - FARNOST

Papíroví andělé - vánoční aktivita 2023

Papíroví andělé - vánoční aktivita 2023

O Vánocích však navrhuji, aby každá rodina vyrobila až tři papírové anděly.

Číst dál
Pozvánky

Pozvánky

Pozvánky k účasti na akcích

Číst dál
#RED WEDNESDAY

#RED WEDNESDAY

Červená středa je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu)

Číst dál
Adventní věnec - adventní aktivita 2023

Adventní věnec - adventní aktivita 2023

Adventní věnec je dnes běžnou součástí našeho prožívání adventu.

Číst dál
Čas ztišení

Čas ztišení

Čtěte, stahujte, šiřte a poslouchejte texty rozjímání od našich kněží a jáhnů pro adventní, vánoční, postní a velikonoční dobu.

Číst dál
Roráty s prorokem Izajášem

Roráty s prorokem Izajášem

Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte nebesa shůry).

Číst dál
Adventní dílna

Adventní dílna

Adventní věnec je dnes běžnou součástí našeho prožívání adventu. Za touto tradicí stojí mladý vychovatel Johann Hinrich Wichern v roce 1839 svým svěřencům v hamburském sirotčinci vyrobil první adventní věnec z dřevěného kola.

Číst dál
Týden modliteb za mládež 2023

Týden modliteb za mládež 2023

Od 19. do 25. listopadu 2023 proběhne Týden modliteb za mládež. Církev se zvláště v těchto dnech modlí za mladé lidi, protože jsou velmi důležití a tvoří její živou součást. Tento týden je také přípravou na slavnost Krista Krále, která je 38. Světovým dnem mládeže.

Číst dál
Diecézní setkání mládeže

Diecézní setkání mládeže

Diecézní setkání mládeže se koná jednou za rok v Českých Budějovicích. Jde o setkání mladých věřících z celé diecéze.

Číst dál
Filmana

Filmana

Filmana je nová nezisková streamovací služba s křesťanskými filmy a video obsahem. 

Číst dál
List XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody Božímu lidu

List XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody Božímu lidu

"Tento požehnaný čas jsme strávili v hlubokém společenství s vámi všemi. Podporovaly nás vaše modlitby a nesli jsme s vámi vaše očekávání, otázky i obavy," stojí v začátku Listu Božímu lidu, který dnes odpoledne, 25. října, schválili ve vatikánské Aule Pavla VI. delegáti řádného shromáždění biskupské synody, v němž hovoří o zkušenostech z posledních týdnů.

Číst dál
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

To je vznešená a zbožná myšlenka – proto dal přinést smírčí oběti za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy.

(2. Makabejská 12,46)

Číst dál
Poselství Svatého otce ke Světovému dni misií 2023

Poselství Svatého otce ke Světovému dni misií 2023

Drazí bratři a sestry!

Pro letošní Světový den misií jsem zvolil téma, které vychází z vyprávění o emauzských učednících v Lukášově evangeliu (srov. 24,13–35): „Hořící srdce, kráčející nohy.“ 

Číst dál
XIX. bitva Války růží

XIX. bitva Války růží

I letos jsme měli možnost společně vytvořit společenství při setkání na Válce růží. Navzdory menší účasti bojovníků z našich farností se podařilo sejít se v hojném počtu více než 50 nadšených spolubojovníků.

Číst dál
Pracovní příležitost

Pracovní příležitost

Biskupství českobudějovické přijme STAVEBNÍHO TECHNIKA PRO VIKARIÁT ČESKÝ KRUMLOV

Číst dál