Blog - FARNOST

KALENDÁŘ PRO DĚTI MISIJNÍ ŘÍJEN 2022

KALENDÁŘ PRO DĚTI MISIJNÍ ŘÍJEN 2022

Stejně jako v minulých letech, chceme, aby se děti, naši malí misionáři, připravili co nejlépe na letošní oslavu Světového dne misií, který připadá na 23. říjen!

Letošní Misijní neděle se nese v duchu hesla z knihy Skutky apoštolů „Budete mými svědky“ (Sk 1,8).

vice na: https://www.missio.cz

Katecheze pro mládež a dospelé "Ve škole sv. Jana"

Katecheze pro mládež a dospelé "Ve škole sv. Jana"

Milí přátelé, víra nekončí s nějakou dosaženou věkovou hranicí našeho života, ale má růst s naším životem. Nabízená katecheze je možnost pro prohloubení živého vztahu s Bohem, k obdivování velikosti Boží lásky.

Duchovní vzdělávání patří také do prvního požadavku lásky, který nám přikázal Ježíš: „Miluj svého Boha, z celého svého srdce, z celé své mysli, a z celé své síly.“

Číst dál
Koncert

Koncert

Číst dál
Pozvání na hlavní pouť do Kájova

Pozvání na hlavní pouť do Kájova

Číst dál
NOC LITERATURY 2022

NOC LITERATURY 2022

Číst dál
Lisabon 2023

Lisabon 2023

Číst dál
Výuka náboženství 2022/2023

Výuka náboženství 2022/2023

Kolik různých předmětů je v základní škole vyučováno. Až se z toho rodičům může hlava točit a jejich dětem podlamovat kolena.

Číst dál
Společenství v naší farnosti

Společenství v naší farnosti

Číst dál
Nikodémova noc

Nikodémova noc

Z Evangelia podle sv. Jana (3, 1 – 21)

Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním." Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží."

Číst dál
Pozvání na XVIII. bitvu Války růží

Pozvání na XVIII. bitvu Války růží

Srdečně zveme všechny ministranty, skauty i ministrantky a skautky ve věku 12-99 let na tradiční setkání, interaktivně spojující duchovní život skrze rytířství a návrat k jeho ctnostem, s historicky sportovním vyžitím. 

Číst dál
Mše pro rodiny s dětmi

Mše pro rodiny s dětmi

Číst dál
Via Legenda 2022

Via Legenda 2022

Od 30.6. do 6.7. probíhal na faře v Soběnově tábor Via Legenda 2022.
Děkujeme všem, kteří pomohli s opravami, úklidem fary nebo jiným způsobem přispěli k tomu, aby se mohl tábor uskutečnit.

Číst dál
Renovace výklenku na hřbitově ve Velešíně.

Renovace výklenku na hřbitově ve Velešíně.

Na opravě niky se pilně pracuje.

Děkujeme městu Velešín za provedenou obnovu.

Číst dál
VIA LEGENDA 2022

VIA LEGENDA 2022

Ministrantský tábor Via Legenda proběhne od 30. června do 6. července 2022 v Soběnově.

Pro účastníky přikládám informace k táboru se seznamem věcí a prohlášení o bezinfekčnosti pro rodiče.

Poznámka
Tábor začíná opravdu ve čtvrtek 30. 6. a sraz je u fary ve Velešíně v 16:00.
Poté odjezd do Soběnova.

Koncert žáků F. Pišingera ze ZUŠ

Koncert žáků F. Pišingera ze ZUŠ

Ve středu 29.6.2022 od 18:00 hod. se v kostele v Besednici konat se bude koncert žáků F. Pišingera ze ZUŠ. Repertoár tvoří díla z období romantismu vytvořená přímo pro romantické kytarové nástroje. 

 

Číst dál
12