Prosíme za zemřelého papeže Benedikta XVI.: Děkujeme ti, Bože za život a dílo papeže Benedikta a prosíme tě, odplať mu životem věčným. Nám dopřej, abychom povzbuzeni jeho slovy a činy prohloubili náš vztah k tobě a upevnili víru v tebe.

 

Vatican news

 

Kondolence předsedy ČBK arcibiskupa Jana Graubnera k úmrtí Benedikta XVI.

 

Odpočinutí věčné dej mu, Pane...