To nejsou jen slova, která adresoval sv. Jan Křtitel svým posluchačům u Jordánu před dvěma tisíci lety. Tato slova se bytostně dotýkají každého z nás. Zkusme během letošního adventu svatému Janovi více naslouchat. Zkusme jeho slova pojmout jako výzvu a něco ve svém životě změnit, něco udělat. Každý adventní týden nás budou provázet Janovy výroky podpořené obrázky a náměty k tomu, jak využít čas na této Zemi, který je darem od Boha.

 

Zveme Vás na:

Roráty

Zpověď před Vánocemi