Oznámení o nové akci

Nikodémova noc

Datum začátku - Datum konce

1.12.2022 - 1.12.2022

Čas začátku - Čas konce

19:30 - 22:00

Cena

Vstup zdarma

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:
Popis oznámení

Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ (Jan 3, 1-3)

 

SETKEJ SE S JEŽÍŠEM V NOCI

 

Zastavení v tichu ztemnělého kostela nabízí prostor a čas • ke ztišení • k přemýšlení • k modlitbě • ke svátosti smíření • k rozhovoru s knězem • především však k setkání s Ježíšem.